Social Icons

Pages

Dec 3, 2007

Pera sa Basura

Ito ay isang kuro kuro lamang pero malaman liglig at umaapaw. Maari itong tangapin o kaya ay ibasura na lamang. Lalong magiging malinis ang kapaligiran at magdudulot pa ng karagdagang kita sa mga mamamayan.
Ang ganda ng dating di ba.
Lingid sa ating kaalaman na may pera sa basura. May mga basura na binibili ng mga junk shop gaya ng lata, papel, plastic at marami pang iba.
Kung ang bawat municipality ay makikipag kasundo sa mga junk shop na sila na ang mangulekta ng basura na pwedeng bilhin sa mga mamamayan. Marahil ang dump site ng basura ay magkakaroon ng maraming mailululan.
Bukod dito, kaunti na lamang ang basura na koko lektahin ng track ng gobyerno. Sa ganitong paraan hindi agad mapupuno ang tapunan ng basura o ang Dump Site.
Paano ito gagawin.

Maglalabas ng alituntunin ang gobyerno batay na rin sa Junk shop. Kung ano ano ang dapat pagsasama samahin na basura na pwede nilang bilin. Marahil, Magandang tawagin na ang rule ay "Pera sa basura"
Ang pagiimprenta ng alituntunin ay gagastosan ng junk shop owner na kausap ng gobyerno.
Tanging ang Junkshop na kausap ng Gobyerno ang tanging kukolekta ng mga basura na nabibili ayon sa "Pera sa Basura" Rule.
Iiponin ng mamamayan ang kanila - kanilang basaru batay sa "Pera sa Basura" Rule.
Magtatakda ng oras o araw ng pangongolekta ang Junk shop na kausap ng gobyerno.
Samantalang ang basurang nabubulok ay kokolektahin ng Track ng Basura ng Gobyerno.
Ito ay isang kuro-kuro lamang.

Kung mayroon kang comment tungkol dito ay pwede mo namang isulat na maaring mabasa ng iba.

May Pera sa Basura.


No comments:

Lotto Results