Social Icons

Pages

Dec 27, 2007

Acronym

Minsa ating naririnig ang salitang CI na ang kahulugan ay Credit Investigator sa mga nagpapautang gaya ng coop o ng Banko. Sa teacher in college ang CI ay Clinical Instructor at CI naman sa mga pumupunta sa hotel, motel or inn Check In.

Ang BIR ay Bureau of Internal Revenue. Sa binyagan, kasalan, Birthday ang BIR ay Bigay Ikaw Regalo. Sa mga Meno pose naman ay Babaeng Inurungan ng Regla.

Ang CPA ay Certified Public Accountant, Sa Eroplano Cathay Pacific Airways, sa mga kainan Chitcharon Pulpuron Asado. Sa hweteng naman ay Cobrador Po Ako. Kapag hindi nakapasa sa board. Cannot Pass Anymore.

Kilalang Department store, SM ay Shoe Mart sa mga nagpapakasal ng secretong bunyag ay Secret Marraige. Sa mga nagpupunta sa lugar na nais magkasolohan ay Sa Motel.

Ang HOPE ay kilalang cigarilyo. na ang kahulugan ay Helping Other People Excel,History Of Political Economy, Hockers On Planet Earth. Sa mga Hostes ito ay Hostes Open Panty Everyday.

Sa history ang KKK ay Kataastaasang Kagalanggalang na Katipunan. Sa mga mag syota na nonood ng sine na nais makaiskor. KKK ay Kataastaasan Kasuloksulokan Kadilimdiliman ng sinehan.

NPA ay New People's Army, Mga walang kwentang Ari-arian Non Performing Assets, at sa walang Pera lagi ay No Pera Always.

DNA naman Daily News and Analysis, sa gusto malaman kung tunay na anak is Deoxyribonucleic acid (DNA), Does Not Apply, Did Not Attend,Do Not Ask,Data Not Available, sa mga single forever Di Nag Asawa.

Sa Cooperative CDA is Cooperative Development Authority. Sa mga taong walang Nagawa sa panahon ng panunungkulan sa bayan tiniguriang Cannot Do Anything.


No comments:

Lotto Results