Social Icons

Pages

Nov 19, 2007

Tindera galit sa suki

Galit na galit ang tindera ng fish ball ng matapos bilangin ang perang bayad ng mga nagsituhog ng kanyang paninda.

"Kulang bayad ng nagsikain, May kumain na hindi nagbayad". wika ng tindera . "Sino kaya sa mga kumain ang hindi nagbayad, kung sinadya niya, Sumakit sana ang tiyan" sambit ng tindera "Lahat ng gumagawa ng ganitong gawain ay magsakitan sana ang tiyan. Hirap mag-hanap buhay, liit lang ng tubo ko, nag 1-2-3 pa sa tinda ko." ang wika na naman ng tindera.

Ang mga gumagawa ng ganitong gawain, sana makunsensya kayo...

Kaugnay na artikulo

Malaglag ka sa linya
Bawal
Galit sa anak
No Smoking Daw
Bawat Sigundo ay mahalaga

No comments:

Lotto Results