Social Icons

Pages

Nov 16, 2007

Pagtatayo ng internet cafe

Halos lahat ng internet cafe na aking napag rentahan, karaniwan ang online gaming o kaya ay
Network Gaming. Ito marahil ang pangunahing malaking bahagi ng kinikita ng serbisyo ng nga internet cafe ay nanggagaling sa mga games.

Bukod sa games, ang web, chat at pag-gawa ng project ng mga estudyante, pag ta type ng job
application ay ang pinagkakakitaan ng internet cafe.

Sa pagtatayo ng internet cafe, kinakailangan ang pagkakaroon ng mabilis na connection sa internet. May mga games sa computer na ginagamitan ng connection sa internet gaya ng Ragnarok at may laro naman na ginagamitan ng LAN games gaya ng counterstrike.

Ang pagtatayo at pagkakaroon ng Internet Cafe. ay nangangailangan ng sapat na pera para sa pambili ng computer, chairs, tables, printer at network gatgets at iba pang gamit gaya ng network cables ,routers o kaya ay hubs. Kailangan mong bumili ng air-con upang maging malamig ang iyong pwesto.

Ngayon alam mo na ang pangunahing gastos, Kailangan mong pag-aralan at malaman ang gastos
sa pagpapatakbo ng internet cafe gaya ng rent at bayad sa telepono. Bayad sa connection sa internet, Pangangalaga ng computer, mga papel at ink ng printer at bayad sa tauhan.

Karaniwan sa pagpapatakbo ng internet cafe ang may malaking bahagi ng gastosin ay ang bayad sa koryente, internet connection at renta ng pwesto.
Kung ikaw ay talagang desidido na magtayo ng internet cafe. Kailangan mong humanap ng
magandang lugar na pagtatayuan ng iyong Internet Cafe. Ang magandang lugar ay ang malapit sa School o kaya ay sa bayan.

Subalit kailangan mo ring alamin ang mga batas na itinakda ng barangay at ng monisipyo, Karaniwan na ay ang layo ng Internet cafe sa school. Piliin mo ang lugar kung saan agad makikita ang iyong internet cafe.

Kailangan mo ring bigyan pansin ang business competition sa lugar. Kung magkano ang bayad sa
kanilang serbisyo. Pag-aralan mo ang ibat-ibang uri ng computer networking, mga virus, mga computer games, at lisensya ng software. Kailangan mong alamin ang ethernet networking maging LAN man o Internet. Alamin mo ang tungkul sa IP address, DHCP or Host configuration protocol, at uri ng ISP gaya ng dial-up, DSL, or cable modem.

Alamin mo kung paano inaalis ang virus.

Tungkol naman sa games sa computer, alamin kung paano ini-instal at linalaro ito at ang mga kinakailangan sa paglalaro ng games gaya ng magandang tunog, graphic card and mabilis na network connection.

Kailangan mong iparehistro ang negosyo, pumirma ng kontrata kung ikaw ay magrerent ng pwesto, at bumili ng kailangan equipment at supplies. Matapos mong magawa ang mga bagay na ito. Kailangan mong ayusin ang iyong internet cafe. Ang maayos na pwesto ng computer.
Isaalang-alang mong mabuti ang ayos dahil karaniwan na sa internet cafe ang laro sa internet o network games. Gaya ng larong counterstrike, ayaw ng player nakikata ang kanyang ginagawa. Pwede mong gayahin ang layout ng existing internet cafe na inaakala mong magbibigay ng magandang kita sa iyong negosyo.

Salamat sa iyong matiyagang pagbabasa ng artikulong ito kung sakaling magtayo ka ng internet cafe, maging matagumpay ka sana sa iyong pagnenegosyong Internet Cafe.

No comments:

Lotto Results