Social Icons

Pages

Nov 25, 2007

Kikita ka sa credit card

Hangat Maari, kailangan mong bayaran ang credit card balance in full every month. Sa ganitong paraan, ay maiiwasan ang interest payments.
May mga offer ang credit card na may ibabalik sa iyo. Kapag nakaipon ka ng points. Mayroon kang makukuha.

Bago ka pumili ng Credit Card, tingnan mo ang mga reward points na inaalok gayunding ang interest na ipinapataw.

Siguradohin mo, laging mababayaran and iyong monthly bill.
Malaking bagay ang credit card, sa oras ng kagipitan magagamit mo.

Kung ikaw naman ay negosyante. Magagamit mo pa ang pera mo sa ibang bagay, bago ang bayaran.
Kung susumahin mo ang araw bago magbayad, kung ikaw ay negosyante, may 50 days ka bago magbayad.
Halimbawa, binili mo ang iyong paninda first day after cut off date, lumalagay na 50 days pa bago ang bayaran. Pwedeng Kumita ang pera mo sa bangko sa loob ng 50 days.
Gayundin, kahit ikaw ay hindi negosyate, kikita rin ang pera mo, first day after cut off date bilhin mo nang lahat ang iyong gamit na inaakala mong gamit sa araw-araw, deposit mo muna yung pera mo at widdrahin pagdating ng bayaran.
50 days na nakalagak sa bangko ang pera mo.
Di ba may kita sa credit card.....

No comments:

Lotto Results