Social Icons

Pages

Nov 12, 2007

Bawal

Kung alin daw ang bawal ay masarap, ito ay gasgas na salita na ating naririnig sa ilan nating kababayan. Iba talaga pag bawal wika nga ng marami.

Ganun nga siguro ang takbo ng isipan ng ilan nating kababayan. Minsan napadaan ako sa isang kalye, kay lake - lake ng Titik at kahit sinuman ang mapadaan ay basang-basa ang pagkakasulat, pwera na lang kung hindi marunong bumasa ang gumagawa nito, kitang kita ang malaking titik at letrang nakasulat.

Bawal Magtapon Ng Basaru Dito pero doon pa nagtatapon.

Ay ya yay.........

No comments:

Lotto Results